Προπαγάνδα ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Και Βιομηχανιών) - 4η Βιομηχανική Επανάσταση

 


Επιτελική σύνοψη

Η νέα ψηφιακή εποχή, την οποία διανύουμε, είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες που έχει ζήσει η ανθρωπότητα, καθώς ο ρυθμός της αλλαγής είναι ταχύτερος από ποτέ. 
Η συνεχής μείωση του κόστους των διαθέσιμων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες που οφείλουν να αξιοποιηθούν, αλλά ταυτόχρονα και απειλές, καθώς τα παραδοσιακά όρια των κλάδων διευρύνονται, δημιουργώντας νέες ανταγωνιστικές πιέσεις για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου. 
Η σημαντική μείωση του κόστους της υπολογιστικής ισχύος, της αποθήκευσης δεδομένων, της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και λοιπών επιμέρους τεχνολογιών οδηγούν σε εκθετικό ρυθμό αλλαγής, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια κλάδων και γεωγραφιών, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και διαταραχή (disruption) σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου Υγείας.
Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας τα επόμενα χρόνια. 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν το δυναμικό να μετασχηματίσουν ριζικά τον κλάδο, ωστόσο οι προκλήσεις που ενέχουν είναι σημαντικές: ρυθμιστικά εμπόδια, οικονομικοί περιορισμοί, αλλά και δυσκολίες στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση των δεδομένων των ασθενών. 
Στο τοπίο αυτό έρχονται να προστεθούν παγκόσμιες τάσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι γενικότεροι περιορισμοί στις κυβερνητικές δαπάνες, παράγοντες που καθιστούν τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας επιτακτική ανάγκη, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.
Η αλλαγή του κλάδου της υγείας αναμένεται να έχει πρωτίστως ως επίκεντρο τον ασθενή, ο οποίος θα αποκτήσει ρόλο «καταναλωτή υπηρεσιών υγείας» καθώς αναζητά έλεγχο στη διαχείριση της υγείας του.
Ο κλάδος θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες του νέου αυτού «καταναλωτή υπηρεσιών υγείας», ο οποίος θα απαιτεί αναβαθμισμένες εμπειρίες, με κύρια χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την άνεση, την ταχύτητα και την αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, δύο είναι οι σημαντικές αλλαγές που αναμένονται: 
Πρώτον η αλλαγή στο χώρο παροχής φροντίδας, ο οποίος θα μεταφερθεί σταδιακά από το χώρο του νοσοκομείου στο χώρο του ασθενή. 
Δεύτερον, η αλλαγή στον τρόπο της περίθαλψης, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη και «ίαση» της ασθένειας πριν αυτή κάνει την εμφάνισή της. 
Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη θα αποτελέσει το νέο τρόπο φροντίδας, με την εικονική και απομακρυσμένη περίθαλψη να διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας. 
Η στροφή αυτή θα συντελέσει στην αλλαγή του μοντέλου του συστήματος υγείας, με λιγότερη έμφαση στη φυσική επέκταση των νοσοκομειακών μονάδων και περισσότερη στην ανάπτυξη δομών για παροχή υπηρεσιών για παροχή φροντίδας αυξημένης πρόσβασης και ποιότητας με χαμηλότερο κόστος. 
Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα καταστήσουν δυνατή αυτή τη στροφή, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στους ασθενείς αλλά και στις μονάδες υγείας μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας τους.


από oaskhths.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια