Ο FDA αρνείται να δημοσιοποιήσει στοιχεία για την ασφάλεια των εμβολίων CovidΟι ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων των ΗΠΑ αρνούνται να παράσχουν βασικές αναλύσεις μιας βάσης δεδομένων ασφάλειας των εμβολίων Covid, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά ευρήματα δεν μπορούν να διαχωριστούν από εσωτερικές συζητήσεις που προστατεύονται από το νόμο.

O ιστότοπος Epoch Times ζήτησε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον Ιούλιο όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον οργανισμό για τα εμβόλια Covid χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που ονομάζεται Empirical Bayesian data mining, η οποία περιλαμβάνει τη σύγκριση των ανεπιθύμητων ενεργειών που καταγράφηκαν μετά από ένα συγκεκριμένο εμβόλιο με εκείνα που καταγράφηκαν μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια μη Covid.

Συγκάλυψη με τον…νόμο

Σύμφωνα με τις λειτουργικές διαδικασίες που καθορίστηκαν από τον οργανισμό τον Ιανουάριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022, ο FDA θα πραγματοποιούσε ανάλυση δεδομένων «τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες» για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων συμβάντων «που αναφέρθηκαν πιο συχνά από το αναμενόμενο μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια Covid».

Ο οργανισμός θα προχωρούσε στην παρουσίαση δεδομένων από το σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου (VAERS).

Σε μια πρόσφατη απάντηση, το γραφείο αρχείων του FDA είπε στον ιστότοπο ότι δεν θα παράσχει καμία από τις αναλύσεις, ακόμη και σε αναθεωρημένη μορφή.

Ο οργανισμός ανέφερε μια εξαίρεση από τον Νόμο για την Ελευθερία της Πληροφορίας που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποκρύπτει διυπηρεσιακά και ενδοϋπηρεσιακά υπομνήματα και επιστολές «που δεν θα ήταν διαθέσιμα βάσει νόμου σε ένα μέρος εκτός από μια υπηρεσία σε διαμάχη με την υπηρεσία».

από primenews

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια