Οἱ ἄκρως ἐπιζήμιες πολιτικὲς παραλυσίας δὲν πρόκειται νὰ περάσουν!

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»
Τ.Θ. 67250, 
Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τηλ.: 210 5248000
Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org
Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org
 
Ἐν Μελισσίοις, τῇ 25ῃ Ἰουλίου 2023
 
Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/15/25-07-23
 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Οἱ ἄκρως ἐπιζήμιες πολιτικὲς παραλυσίας δὲν πρόκειται νὰ περάσουν!
 
Εἶναι μοναδικὴ περίπτωσις στὰ παγκόσμια χρονικά, πρωτίστως τῆς Ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Διπλωματίας, ἕνας ἡγέτης χώρας, ἐν ὄψει (τῶν ὅποιων ὀλισθηρῶν ἐκ προοιμίου) διαπραγματεύσεων μὲ μία ἐμφανῶς ἐχθρικὴ χώρα, νὰ προκαταλαμβάνῃ τὶς ἐπαφὲς καὶ τὸν διάλογο, ἀνακοινώνοντας μάλιστα δημοσίως, ὑποχωρήσεις ἀπὸ τὰ ἀπαράγραπτα Ἐθνικὰ δίκαια!
 
Δὲν ὑπάρχει καμμία διπλωματικὴ Ἀκαδημία στὴν Ὑφήλιο, ὅπως καὶ κανένα Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα, ποὺ νὰ διδάσκῃ, πὼς πρὶν κἂν προχωρήσῃ ἕνας συνομιλητὴς σὲ ἐπαφές, σπεύδει νὰ κάνῃ γνωστό, ὅτι θὰ …ὑποχωρήσῃ(!) στὶς πάγιες ἱστορικὲς καὶ Ἐθνικὲς θέσεις καὶ ἀρχὲς τοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖον (κακῇ τῇ μοίρᾳ) ἐκπροσωπεῖ!
 
Αὐτὴ ἡ ὀλέθρια, ἐπιζήμιος καὶ πατριδοκτόνος στάσις καὶ συμπεριφορὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας ἔναντι τῆς ἀσύδοτης καὶ διαχρονικῶς σωβινιστικῆς Τουρκίας, στὴν διάσκεψι τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Λιθουανία πρὸ ἡμερῶν, ἀποτελεῖ δίχως περιστροφὲς ἐθνικὴ μειοδοσία, ἐνῷ ἡ ἀπόλυτη ἀφωνία ἀντιπολιτεύσεως, λοιπῶν κομμάτων, φορέων ἀλλὰ καὶ προσώπων στὴν ἐξώφθαλμη αὐτὴ «Παράδοσι ἄνευ ὅρων», ξεγυμνώνουν ἀπερίγραπτα στὰ μάτια ὅλων μας, τὴν ὑποκρισία, ὅπως βεβαίως καὶ τὸν ἐνδοτισμὸ τοῦ πολιτικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ δημοσιογραφικοῦ προσωπικοῦ τῆς Πατρίδος μας!
 
Οἱ «Ἐθνικοὶ Φύλακες» καταγγέλουν κατὰ τὸν πλέον σαφῆ καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ὑγιῆ καὶ ἀνόθευτη πατριωτικὴ σκέψι, τὸ περιγραφόμενο ἀνοσιούργημα καὶ τὴν προσβολὴ ἔναντι τῆς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων πλουσίας καὶ ὑπερήφανης Ἱστορίας ἀγώνων καὶ αἵματος τῆς Πατρίδος μας καὶ καθιστοῦν σαφές, ὅτι αὐτὲς οἱ ἄκρως ἐπιζήμιες πολιτικὲς παραλυσίας, τοῦ τύπου «καζάν-καζὰν» καὶ 50-50, εἴτε ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἑλληνικότατο Αἰγαῖο μας, εἴτε μὲ τὴν Α.Ο.Ζ., εἴτε μὲ τὸν ἐναέριο χῶρο μας, εἴτε μὲ τὸ Καστελλόριζό μας, δὲν πρόκειται ποτέ, μὰ ποτέ, νὰ περάσουν!
 
Οἱ Ἐφιάλτες -κάθε χρώματος- δὲν πρέπει καὶ δὲν θὰ ἔχουν μέλλον!
 
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια